Pellet Farners

Presentació

L’any 2014 vam decidir dur a terme una gran inversió: la fabricació de combustibles biomassa. Tot això, tenint en compte la nostra filosofia de comptar amb un un gran model d’integració vertical per tal de tenir una millor gestió de les matèries primeres, amb el compromís i implicació de l’empresa per apostar per un model sostenible. La creació de la planta de pèl·let aconsegueix fer un pas més en el cicle de la fusta.

El PELLET FARNERS és un producte que sorgeix de l’aprofitament de les serradures de la fusta de pi que es produeixen durant el procés de serrat per a la fabricació de palets. Aconseguint així crear un model per l’obtenció d’energies renovables i respectuós amb l’entorn. El mateix procés productiu garanteix una gran qualitat en la matèria primera.

Què és el pèl·let?

El pèl·let està compost per petits cilindres produïts per fusta. És un tipus de combustible més ecològic i econòmic que el gasoil, el gas o l’electricitat. El pèl·let de fusta constitueix una energia renovable que permet reduir la dependència dels combustibles fòssils. La seva capacitat calorífica el fa perfecte per a qualsevol mena d’ús en calderes o estufes, a les quals dóna una agradable sensació. A Pellet Farners apostem per aquest nou combustible que s’utilitza als països nòrdics d’Europa des de fa dècades. Gràcies a la nostra nova planta de fabricació de pèl·let amb la tecnologia més actual i més sofisticada podem donar forma a aquest producte.

Procés de fabricació

Pellet Enplus A1

El procés de fabricació consisteix en una adequada combinació granulomètrica entre encenalls i serradures de fusta. Seguidament es procedeix a un procés d’assecat de la mateixa, per obtenir un nivell d’humitat mínim. Una vegada acabat el procés d’assecat es passa al procés de granulació de la matèria prima obtenint el pèl·let amb dimensions i qualitats requerides. Posteriorment es procedeix al refredament del material resultant. Una vegada el pèl·let té la temperatura adequada es procedeix al seu estucatge en sitges. Finalment es fa l’ensacat del producte, que es pot fer en diferents mesures.

Avantatges del Pellet Farners

Pellet ENPLUS A1 PEFC
S’utilitzen subproductes d’altres activitats per la seva fabricació.
Pellet PEFC ENPLUS A1
Més ecològic que els combustibles fòssils.
Pellet ENPLUS A1 PEFC
Més econòmic i més segur que els combustibles fòssils.
Pellet ENPLUS A1
 Gran poder calorífic constant i poques cendres.

Productes

Pellet Farners disposa de diverses formes per l’obtenció del seu pèl·let: granel, big bags, distribuïdors, etc.

Per a més informació sobre les maneres d’adquirir pèl·let contacti amb el nostre representant: Pere Mateu pmateu@jmartorell.com

Big Bags Pellet
Big bags de 1 TM
Pellet Enplus A1 PEFC 15kg
SACS DE 15 KG
Pellet premium
A GRANEL

Certificacions

Pellet Farners disposa dels certificats europeus més exigents, ja que gaudeix d’un control de qualitat rigorós en tots els aspectes.

Per això disposa de certificacions com ENPLUS A1 i el DINPLUS.

Tanmateix el Pellet Farners disposa del Certificat PEFC que garanteix tota la fusta procedeix de Gestió Forestal Sostenible.

Pellet Enplus A1

Certificat ENPLUS A1

Certificat DINPLUS

Palets PEFC

Certificat PEFC

Contacte

Oficines

Direcció:  Ctra. Girona, km 19, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona
Correu electrònic:  info@jmartorell.com

Telèfon: 972 84 03 62